Video xem thêm: "Thấy mẹ cười là con vui" - câu nói ấm lòng mùa vu lan của cậu bé 8 tuổi nhặt ve chai nuôi mẹ