Video xem thêm: Toàn cảnh cao tốc rút ngắn 50 km đường từ Hà Nội tới Hạ Long