Video xem thêm: Highlights: Đội tuyển nữ Việt Nam 0-0 Đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa (Luân lưu 3-4, ASIAD 2018)