Video xem thêm: Lê Bình và Mai Phương từng đóng cha con trên màn ảnh