Video xem thêm: Màn tranh cãi cực gắt về văn hóa thần tượng của 2 bạn học sinh