Video xem thêm: Thử sức với bolero: Người người thôi miên khán giả, riêng Nam Em lại khác