Video xem thêm: Top 10 hot girl Việt nổi tiếng nhất mạng xã hội hiện nay, vị trí số 1 quả nhiên là xứng đáng