Video xem thêm: Sau thời gian bỏ nghề, trưởng nhóm HKT bất ngờ xuất hiện hát live hay như nuốt đĩa