Video xem thêm: Highlights: Olympic Việt Nam 1-0 Olympic Bahrain (ASIAD 2018)