Video xem thêm: Hết nước đá, Nayeon (TWICE) ăn phô mai que lại càng đáng yêu gấp bội