Video xem thêm: Diên Hi Công Lược: Ngụy Anh Lạc bị trúng độc, tính mạng nguy kịch khó giữ