Video xem thêm: Lê Giang, Việt Hương, Diệu Nhi nói về bệnh tình Mai Phương Nhắn nhủ nghệ sĩ nên sinh hoạt lành mạnh hơn