Video xem thêm: Minh Tú nói tiếng Anh lưu loát tại ANTM