Video xem thêm: Cùng tồn tại trong hậu cung của một vị hoàng đế, mỹ nhân nào sẽ sống sót đến cuối cùng?