Video xem thêm: Quốc kỳ Trung Quốc và Nhật Bản bị rơi khi đang hát quốc ca tại ASIAD 2018 môn bơi lội