Video xem thêm: Mới 12 tuổi, Barron Trump đã cao gần bằng bố và rất ra dáng một soái ca tương lai