Video xem thêm: Giả người vô gia cư vào cửa hàng ăn nổi tiếng: Triệu phú gây "sốt" với câu nói khiến cả xã hội suy ngẫm