Video xem thêm: Bàn thắng duy nhất của Quang Hải hạ gục Olympic Nhật Bản