Video xem thêm: Tạo hình của Mai Ngô trong phim "Thạch thảo: Mặt trắng bóc, không chân mày, áo hai dây gợi cảm