Video xem thêm: Dương Cẩm Lynh khiến Ngô Kiến Huy, Mai Phương bấn loạn Chưa kịp đọc xong câu hỏi đã bấm chuông trả lời