Video xem thêm: "Thánh ăn công sở" là một fan cứng của "Diên Hi Công Lược".