Video xem thêm: Dally, Chú chó có biệt tài cưỡi ngựa không cần dây cương