Video xem thêm: Muốn cạnh tranh độ phủ sóng với Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện làm tới mức này?