Video xem thêm: Cảm động hình ảnh người cha nằm trên cáng dắt tay con gái vào lễ đường