Video xem thêm: Xúc động với người mẹ mù lòa gian nan đi tìm con