Video xem thêm: Khỉ đột nhập vào nhà bắt cóc trẻ con