Video xem thêm: The Face 2018 chụp poster, Minh Hằng thần thái không kém Thanh Hằng - Võ Hoàng Yến