Video xem thêm: Quên trả tiền nước mà bỏ đi, Hari Won bị bạn bè "vùi dập" Còn ông xã Trấn Thành thì quay lưng "Tui không quen nhỏ đó nha"