Video xem thêm: Top 10 nghệ sĩ giàu nhất châu Á: Tự hỏi đến bao giờ mới có sao Việt góp mặt?