Video xem thêm: Highlights: Olympic Việt Nam 2 - 0 Olympic Nepal (bảng D, ASIAD 2018)