Video xem thêm: Xuân Trường - Công Phượng "lầy lội" tẩy chay Đức Chinh Không cho đi cùng thang máy dù còn trống nhiều chỗ