Video xem thêm: Bà bầu đẻ rơi con dọc đường, gọi 5 taxi không cái nào dừng lại