Video xem thêm: Ji Chang Wook gây bão khi để mặt mộc tham gia sự kiện quân đội