Video xem thêm: Highlights: Olympic Việt Nam 3 - 0 Olympic Pakistan (bảng D, ASIAD 2018)