Video xem thêm: Diên Hi Công Lược: Phó Hằng bật khóc khi biết Anh Lạc đã trở thành phi tần của Hoàng Thượng