Video xem thêm: Người đàn ông bị sét đánh 2 lần... vẫn sống