Video xem thêm: Thảm án ở Tiền Giang: 3 người cùng gia đình bị giết trong đêm