Video xem thêm: Đây là điều mà các BLINK Thái Lan làm cho Lisa (BLACK PINK) khi cô nàng trở về quê hương