Video xem thêm: "Cho em một ngày" của Diva Hồng Nhung