Video xem thêm: "Ông hoàng phòng vé" Thái Hòa bất ngờ được tổ chức sinh nhật ở... nghĩa trang