Video xem thêm: Tuyên truyền Diên Hi Công Lược, Phó Hằng được khen ngợi hết lời còn Anh Lạc bị chê kém sắc