Video xem thêm: Xuân Nghị cùng đồng đội vượt hơn 8km đường rừng