Video xem thêm: Anh Tú bị Trấn Thành - Đại Nghĩa troll khi nhắc đến Diệu Nhi