Video xem thêm: Hồ Ngọc Hà ,Mâu Thuỷ, Huyền My hát Cả 1 trời thương nhớ