Video xem thêm: Bà mẹ khóc lóc cầu xin tiếp viên mở cửa máy bay vì con sắp chết ngạt