Video xem thêm: Diên Hi Công Lược: Vì trả thù Phó Hằng lạnh nhạt với mình, Nhĩ Tình đã leo lên giường hoàng thượng