Video xem thêm: Ngay cả thánh nhạc số IU - ZICO còn mất cúp trước Way Back Home, JYP không cần điều tra gian lận nữa