Video xem thêm: Anh cả Jin bắn phát súng đầu tiên cho màn comeback của BTS