Video xem thêm: Không chỉ hát tiếng việt Xuân Nghị còn hát tiếng anh cực hài hước tại Sao nhập ngũ