Video xem thêm: Hứa hẹn là bom tấn, nhưng phim mới của Dương Dương đã ra mắt với rating không thể thảm hại hơn